Utorak, 25. februar 2020. 14:27:04
Hronološka istorija Pančeva do 18. veka

[ do 18. veka ] [ 18. vek ] [ 19. vek ] [ 20. vek ]


1153. Abu Abdulah Muhamed El Idrizi, arapski geograf i putopisac, pominje naselje Bansif (arapski) tj. Pansif (na grčkom, Pan-sif bog-šume). To je prvi pouzdani istorijski podatak o postojanju naselja koje se nalazilo na mestu današnjeg Pančeva.

1241. Tatari srušili naseobinu na ušću Tamiša u Dunav.

1430. Beogradski kapetan Talovac pominje naseobinu pod imenom Pančal.

1453. Bertrandon de la Brokijer, burgundski plemić, pominje selo Pensej, koje je u vreme njegovog prolaska kroz ove krajeve bilo pod vodom.

1520. Turci srušili naseobinu i raselili stanovništvo.

1552. Varoš pala pod tursku upravu.

1567. U Pančevu boravio Jovan Sigismund II Zapolja.

1598. Trupe vezira Mehmeda Saturdžija, udružene sa Tatarima, krenule iz Pančeva u ratni pohod prema severu.

1605. Turčin Ibrahim Kerim pominje Pančevo kao sandžak koji se nalazi preko od Beograda.

1626. Prema zapisu kneza Gavrila Betlema, u pančevačkom garnizonu ima vojske skoro kao i u Temišvaru.

1660. Evlija Čelebija, turski putopisac, opisuje palanku Bančova koja je u to vreme bila zimovnik turske vojske i tranzitna stanica za transport ratnog plena.

1682. Kroz Pančevo prošao temišvarski beglerbeg Kasim-paša.

1696. Austrijski grof Herberštajn sa konjanicima razorio varoš koju su Turci prethodno zapalili i napustili.

1698. Liniju Pančevo–Karansebeš drži tatarski kan Selimgiraj.